Review

the concept of form and fantasy


Date:

2013.08.15 - 09.10

Tóng Space ,B101,Plat A , Chaowai SOHO,No.B6,Chaowaidajie,Chaoyang District,Beijing

Artists:
Fang Lijun
Guan Yin Fu
Liang Quan
Ma Shuqing
Shen Liang
Shi Jing
Song Yonghong
Wang Yuping