Review

April Rooms-YOUNG ART TAIPEI2014


Date:

2014.04.18 - 04.20

Taipei City, Zhongshan North Road two 39 Lane 3, Regent Taipei Hotel

Artists:
Zhang Wei
Gu Liang
Cai Lei
Lei Mengting
Ji Yiwei
Lu Xi
Wang Ruiyu
Qiu Qijing

<12>