Review

April Rooms-YOUNG ART TAIPEI2014

Date:

2014.04.18 - 04.20

Taipei City, Zhongshan North Road two 39 Lane 3, Regent Taipei Hotel

Artists:
Zhang Wei、Gu Liang、Cai Lei、Lei Mengting、Ji Yiwei、Lu Xi、Wang Ruiyu、Qiu Qijing

Tel:010-52476992
Fax:010-65388125
Email:info@fanspace.cn